Regulamin zakupów

1. Kwiaciarnia Internetowa kwiatove.pl prowadzona jest przez Karolinę Walczak - Obarską z siedzibą w Gutowie Małym przy ul. Za Parkiem 16, kod pocztowy 62-300, zarejestrowaną jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 789 162 39 46, numer regon: 364 55 08 40.

2. Kwiaciarnia Internetowa kwiatowe.pl prowadzi sprzedaż kwiatów, flower boxów (ekskluzywne pudełka z kwiatami ciętymi), roślin, aranżację tarasów i balkonów, wypożyczalnię roślin. Zamówienia można składać przez sklep internetowy kwiatove.pl lub pod numerem telefonu 666 188 181.

3. Zamówienia kwiatów, flower boxów realizowane są wspólnie z kwiaciarnią partnerską ULAND Urszula Walczak, Września przy ul.  Szosa Witkowska 5a , kod pocztowy 62-300.

4. Wszystkie zdjęcia i opisy produktów są własnością kwiaciarni internetowej kwiatove.pl.

5. Wszystkie ceny na stronie są cenami brutto. Do ceny kwiatów doliczana jest osobna opłata za transport według strefy dostaw.  Szczegółowy cennik zakładka „Dostawa”.

6. Zamówienie zostanie zrealizowane jeśli zostało poprawnie złożone i opłacone. Umowę sprzedaży zawiera się w języku polskim.

7. Gwarantujemy świeżość kwiatów w momencie dostawy. Jeśli dostarczone kwiaty będą pielęgnowane we właściwy sposób, ich trwałość będzie nie krótsza niż 4 dni od daty dostawy. Z doświadczenia możemy powiedzieć, że odpowiednia pielęgnacja pozwala na utrzymanie    kwiatów do dwóch tygodni od momentu dostarczenia. Odpowiedzialna jest za to prawidłowa ich pielęgnacja (podcinanie końcówek co   2-3 dni, wymienianie wody na zimną nawet codziennie oraz zapewnienie kwiatom jak najniższej temperatury).

8. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów, jakości bukietu lub opóźnienia/ niedoręczenia zamówienia muszą zostać zgłoszone telefonicznie lub mailem, najpóźniej 5 godzin po dostawie zamówienia. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uznawane.

9. Sklep internetowy kwiatove.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych  osobowych" (Dz.U. Nr 133, poz.833). Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Sklep zobowiązuje się do nieudostępniania w/w danych osobom trzecim    na inne cele niż te związane z realizacją zamówienia.

10. Wykorzystywanie lub kopiowanie zawartości serwisu kwiatove.pl oraz jego elementów jest zabronione.

11. Walutą zamówienia są złote polskie (zł). W walucie tej dokonywane będą również ewentualne zwroty.

12. Klienci naszego sklepu, poprzez złożenie zamówienia, świadomie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych, potrzebnych do realizacji składanego zamówienia. 13. Klient może składać zamówienia na produkty znajdujące się w sklepie internetowym kwiatove.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na  dobę. Jedynie zamówienia składane telefonicznie przyjmowane są od poniedziałku do niedzieli w godzinach 09:00-18:00.

14. W celu złożenia zamówienia Klient powinien wybrać produkty, które chce nabyć oraz określić ich ilość poprzez dodanie do „Koszyka”. W dalszym kroku Klient określa adres oraz strefę dostawy. Na koniec Klient dokonuje wyboru metody płatności.

15. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, zwłaszcza pól oznaczonych *. W przypadku, gdy podane dane są niedokładne, w szczególności jeśli dane adresowe uniemożliwiają prawidłowe doręczenie zamówionego towaru Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia po uprzedniej próbie kontaktu z Klientem i ustalenia poprawnych danych.

16. Przy dokonywaniu płatności przez Nadawcę przesyłki kwiatowej udostępniamy następującą formę płatności za pośrednictwem systemu PayU.

17. Sklep internetowy kwiatove.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

18. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 24 godzin.

19. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny lub jego wykonanie jest możliwe w ustanowionym przez regulamin terminie. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

20. Warunki realizacji zamówień indywidualnych(telefonicznych) są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

22. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.05.2016 roku do zmiany lub odwołania w całości lub w części.

23. Regulamin określa zasady zakupów w kwiatove.pl. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie.

Pobierz dokument - odstąpienie od umowy